Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier

V prvom Newslettri spoločnosti TPA Horwath v roku 2016 by sme Vám radi dali do pozornosti Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier.

Prečítajte si viac

11 krajín. 11 daňových systémov.

V našich každoročne publikovaných bezplatných brožúrach "Investovanie v ... 2016" Vám ponúkame štrukturovaný prehľad daňových systémov 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy v anglickom a nemeckom jazyku.

Objednať teraz ako PDF alebo v tlačenej forme

Objednajte si bezplatne naše aktuálne publikácie! TPA Horwath

Prečítajte si viac

Novela zákona o dani z príjmov a zákona o DPH vyšla v zbierke

V predchádzajúcich newslettroch sme Vás informovali o nových ustanoveniach plánovanej novely zákona o dani z príjmov a zákona o DPH. Dňa 19.10.2015 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona o dani z príjmov a dňa 22.10.2015 aj novela zákona o DPH. Oproti vládnemu návrhu, o ktorom sme Vás informovali v posledných vydaniach nášho newslettra, nenastali zásadné zmeny.

Prečítajte si viac

„Tuzemské samozdanenie“ pri stavebných prácach od 01.01.2016

Tieto, ale i ďalšie informácie sme pre Vás pripravili v našom newsletteri, ktorý pre Vás pripravujeme každý štvrťrok.

Na odber nášho bezplatného newslettera sa môžete prihlásiť na našej web stránke

Prečítajte si viac


TPA Horwath je jednou z popredných spoločností v oblasti daňového poradenstva, auditu a podnikového poradenstva na Slovensku. Ako skúsení profesionálni poradcovia ponúkame naše vedomosti a zručnosti podnikom rôznej veľkosti.

Na Slovensku pôsobíme od roku 2001 a v súčasnosti zamestnávame cca. 50 zamestnancov. Naši zamestnanci sú držiteľmi rôznych národných a medzinárodných licencií /certifikátov, ktoré sú dôležité pre poskytovanie vysokokvalitných profesionálnych služieb.